Manylion cais “A101 Admissions

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
3347468  sent  2018-07-23 20:40:32 +0100  waiting_response  2018-07-23 20:40:33 +0100  waiting_response  outgoing  
3350358  response  2018-07-24 10:13:52 +0100        incoming  
3423456  response  2018-08-15 17:04:58 +0100    2018-08-15 17:30:19 +0100  partially_successful  incoming  
3423817  status_update  2018-08-15 17:30:19 +0100  partially_successful  2018-08-15 17:30:19 +0100  partially_successful   
3711435  edit  2018-11-16 04:43:55 +0000         
3711436  edit  2018-11-16 04:43:55 +0000         
3711437  edit  2018-11-16 04:43:55 +0000         
3711438  edit  2018-11-16 04:43:55 +0000         
5099492  edit  2019-08-16 03:49:27 +0100         
5099493  edit  2019-08-16 03:49:27 +0100         
5099494  edit  2019-08-16 03:49:27 +0100         
5099495  edit  2019-08-16 03:49:27 +0100         
5099496  edit  2019-08-16 03:49:27 +0100         
5099497  edit  2019-08-16 03:49:27 +0100         
5099498  edit  2019-08-16 03:49:27 +0100         
5099499  edit  2019-08-16 03:49:27 +0100         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.