Manylion cais “5G as known to GLA

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
4212891  sent  2019-03-10 19:39:10 +0000  waiting_response  2019-03-10 19:39:10 +0000  waiting_response  outgoing  
4212893  response  2019-03-10 19:39:28 +0000        incoming  
4220651  response  2019-03-12 11:57:47 +0000        incoming  
4302996  response  2019-03-28 02:35:49 +0000        incoming  
4302998  comment  2019-03-28 02:38:20 +0000         
4802105  edit  2019-06-29 03:46:09 +0100         
4802106  edit  2019-06-29 03:46:09 +0100         
4802107  edit  2019-06-29 03:46:09 +0100         
4802108  edit  2019-06-29 03:46:09 +0100         
4802109  edit  2019-06-29 03:46:09 +0100         
4869279  response  2019-07-11 16:48:12 +0100    2019-07-11 16:50:21 +0100  partially_successful  incoming  
4869285  comment  2019-07-11 16:49:36 +0100         
4869287  status_update  2019-07-11 16:50:21 +0100  partially_successful  2019-07-11 16:50:21 +0100  partially_successful   
7253695  edit  2020-07-12 03:45:31 +0100         
7253696  edit  2020-07-12 03:45:31 +0100         
7253697  edit  2020-07-12 03:45:31 +0100         
7253698  edit  2020-07-12 03:45:31 +0100         
7253699  edit  2020-07-12 03:45:31 +0100         
7253700  edit  2020-07-12 03:45:31 +0100         
7253701  edit  2020-07-12 03:45:31 +0100         
7253702  edit  2020-07-12 03:45:31 +0100         
7253703  edit  2020-07-12 03:45:31 +0100         
7253704  edit  2020-07-12 03:45:31 +0100         
7253705  edit  2020-07-12 03:45:32 +0100         
7253706  edit  2020-07-12 03:45:32 +0100         
7253707  edit  2020-07-12 03:45:32 +0100         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.