Manylion cais “50 Rodney Street Liverpool (The Said Property)

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
2559078  sent  2017-09-27 08:36:19 +0100  waiting_response  2017-09-27 08:36:19 +0100  waiting_response  outgoing  
2568700  response  2017-10-03 15:45:51 +0100    2017-10-15 01:03:33 +0100  waiting_response  incoming  
2585954  status_update  2017-10-15 01:03:32 +0100  waiting_response  2017-10-15 01:03:33 +0100  waiting_response   
2600903  overdue  2017-10-26 00:00:00 +0100         
2602266  followup_sent  2017-10-26 23:22:37 +0100  internal_review  2017-10-26 23:22:37 +0100  internal_review  outgoing  
2757134  response  2018-02-22 08:58:12 +0000    2018-10-08 19:27:28 +0100  partially_successful  incoming  
3588000  status_update  2018-10-08 19:27:28 +0100  partially_successful  2018-10-08 19:27:28 +0100  partially_successful   
5477318  edit  2019-10-09 03:46:28 +0100         
5477319  edit  2019-10-09 03:46:28 +0100         
5477320  edit  2019-10-09 03:46:28 +0100         
5477321  edit  2019-10-09 03:46:28 +0100         
5477322  edit  2019-10-09 03:46:28 +0100         
5477323  edit  2019-10-09 03:46:28 +0100         
5477324  edit  2019-10-09 03:46:28 +0100         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.