Manylion cais “2020 CCTV burglary and theft statistics

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
8379884  sent  2021-01-12 11:31:02 +0000  waiting_response  2021-01-12 11:31:02 +0000  waiting_response  outgoing  
8379890  response  2021-01-12 11:31:30 +0000        incoming  
8387092  response  2021-01-13 13:09:40 +0000    2021-01-15 14:46:11 +0000  waiting_response  incoming  
8407586  status_update  2021-01-15 14:46:10 +0000  waiting_response  2021-01-15 14:46:11 +0000  waiting_response   
8602353  overdue  2021-02-10 00:00:00 +0000         
8837354  very_overdue  2021-03-10 00:00:00 +0000         
9068377  edit  2021-04-16 03:46:18 +0100         
9068378  edit  2021-04-16 03:46:18 +0100         
9068379  edit  2021-04-16 03:46:18 +0100         
9068380  edit  2021-04-16 03:46:18 +0100         
9068381  edit  2021-04-16 03:46:18 +0100         
9068382  edit  2021-04-16 03:46:18 +0100         
10899487  edit  2022-01-16 03:49:29 +0000         
10899488  edit  2022-01-16 03:49:29 +0000         
10899489  edit  2022-01-16 03:49:29 +0000         
10899490  edit  2022-01-16 03:49:29 +0000         
10899491  edit  2022-01-16 03:49:29 +0000         
10899492  edit  2022-01-16 03:49:29 +0000         
10899493  edit  2022-01-16 03:49:29 +0000         
10899494  edit  2022-01-16 03:49:29 +0000         
10899495  edit  2022-01-16 03:49:29 +0000         
10899496  edit  2022-01-16 03:49:29 +0000         
10899497  edit  2022-01-16 03:49:29 +0000         
10899498  edit  2022-01-16 03:49:29 +0000         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.