Manylion cais “2020 CCTV burglary and theft statistics

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
8387335  sent  2021-01-13 14:29:55 +0000  waiting_response  2021-01-13 14:29:55 +0000  waiting_response  outgoing  
8387342  response  2021-01-13 14:31:53 +0000        incoming  
8397001  response  2021-01-14 12:35:35 +0000    2021-01-15 14:45:32 +0000  partially_successful  incoming  
8407579  status_update  2021-01-15 14:45:32 +0000  partially_successful  2021-01-15 14:45:32 +0000  partially_successful   
8452140  response  2021-01-21 11:08:52 +0000    2021-01-25 14:57:21 +0000  not_held  incoming  
8486271  status_update  2021-01-25 14:57:21 +0000  not_held  2021-01-25 14:57:21 +0000  not_held   
9122813  edit  2021-04-26 03:46:33 +0100         
9122814  edit  2021-04-26 03:46:33 +0100         
9122815  edit  2021-04-26 03:46:33 +0100         
9122816  edit  2021-04-26 03:46:33 +0100         
9122817  edit  2021-04-26 03:46:33 +0100         
9122818  edit  2021-04-26 03:46:33 +0100         
10964748  edit  2022-01-26 03:50:59 +0000         
10964749  edit  2022-01-26 03:50:59 +0000         
10964750  edit  2022-01-26 03:51:00 +0000         
10964751  edit  2022-01-26 03:51:00 +0000         
10964752  edit  2022-01-26 03:51:00 +0000         
10964753  edit  2022-01-26 03:51:00 +0000         
10964754  edit  2022-01-26 03:51:00 +0000         
10964755  edit  2022-01-26 03:51:00 +0000         
10964756  edit  2022-01-26 03:51:00 +0000         
10964757  edit  2022-01-26 03:51:00 +0000         
10964758  edit  2022-01-26 03:51:00 +0000         
10964759  edit  2022-01-26 03:51:00 +0000         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.