Manylion cais “151 officer

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
8294094  sent  2020-12-29 19:57:11 +0000  waiting_response  2020-12-29 19:57:12 +0000  waiting_response  outgoing  
8294095  response  2020-12-29 19:57:26 +0000    2020-12-29 19:59:06 +0000  waiting_response  incoming  
8294096  status_update  2020-12-29 19:59:06 +0000  waiting_response  2020-12-29 19:59:06 +0000  waiting_response   
8319547  response  2021-01-04 09:17:40 +0000    2021-01-04 09:25:45 +0000  successful  incoming  
8319564  status_update  2021-01-04 09:25:45 +0000  successful  2021-01-04 09:25:45 +0000  successful   
9006243  edit  2021-04-05 03:46:02 +0100         
9006244  edit  2021-04-05 03:46:02 +0100         
9006245  edit  2021-04-05 03:46:02 +0100         
9006246  edit  2021-04-05 03:46:02 +0100         
9006247  edit  2021-04-05 03:46:02 +0100         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.