Ysgol Llandegfan, Porthaethwy, Anglesey

A school

Cais 1
Use of unqualified staff
Ymateb gan Ysgol Llandegfan, Porthaethwy, Anglesey i Richard Knights ar .

Llwyddiannus.

Dear Mr Knights Total Lessons (120) This taking into account 4 sessions in a day. Staff without QTS (0) Regards Mr D Hood Pennaeth / Head Tea...

Dim ond ceisiadau a wnaed gan ddefnyddio WhatDoTheyKnow a ddangosir. ?