Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru Cyfyngedig

A railway company, a elwir hefyd yn TrC Trenau

Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru Cyfyngedig yw gweithredwr gwasanaethau rheilffyrdd brand 'Trafnidiaeth Cymru' yng Nghymru a rhannau o Loegr.

Mae'r cwmni hwn yn is-gwmni sy'n eiddo llwyr i Trafnidiaeth Cymru, cwmni sy'n eiddo i Gweinidogion Cymru.

Daeth y corff hwn ar waith ar 7 Chwefror 2021[1,2], gan ddisodli'r gweithredwr blaenorol, Gweithrediadau Keolis Amey Limited (a wnaeth fusnes fel Gwasanaethau Rheilffordd Trafnidiaeth i Gymru)

Cais 5
December 2020 traincrew diagrams
Ymateb gan Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru Cyfyngedig i I Kardum ar .

Yn aros am gael ei ddosbarthu.

Diolch am eich e-bost yn gofyn am wybodaeth ynghylch Trafnidiaeth Cymru. Mae eich cais wedi ei drosglwyddo i aelod mwyaf perthnasol y tîm i'w weithre...
On Train and Station Announcements

Yn aros am gael ei ddosbarthu.

Good evening, Please find attached our response to your Freedom of Information request. We trust this information is of use to you. Kind regards,...
Good afternoon, Thank you for your continued patience as we have worked towards providing you with the outstanding information requested. Please now...
Good morning,   Please find attached our response to your Freedom of Information request.   Kind regards,   Transport for Wales 3 Llys Ca...
Hello the address you need is: Freedomofinformation@tfw.wales Thanks, Data ------------------------------------------------------------------------...

Dim ond ceisiadau a wnaed gan ddefnyddio WhatDoTheyKnow a ddangosir. ?