The Causeway School, Eastbourne

A school a a body that is now defunct

Nid yw'r awdurdod hwn yn bodoli bellach, felly ni allwch wneud cais iddo.

Cais 2
Pupil data: Century AI
Ymateb gan The Causeway School, Eastbourne i Jen Persson ar .

Rhannol lwyddiannus.

FAO Jen Persson Further to your recent  FOI request regarding the above please see details as follows: 1) and 4) Copies attached 2) Priya Lakhani...
Pupil data: Century Tech AI
Cais i The Causeway School, Eastbourne gan Jen Persson. Wedi ei anodi gan Jen Persson ar .

Fe'i tynnwyd yn ôl gan y ceisydd.

Resent using corrected email address for the FOI https://www.whatdotheyknow.com/request/pupil_data_century_ai

Dim ond ceisiadau a wnaed gan ddefnyddio WhatDoTheyKnow a ddangosir. ?