SEEMiS Group LLP

A company owned by local government

SEEMiS Group LLP (‘SEEMiS’) is a Limited Liability Partnership owned and managed by Scotland's 32 local authorities.

Ceisiadiau Rhyddid Gwybodaeth a wnaethpwyd gan ddefnyddio'r wefan hon

Nid oes neb wedi gwneud unrhyw geisiadau Rhyddid Gwybodaeth i SEEMiS Group LLP drwy ddefnyddio'r wefan hon eto.