Rutland County Council

Prif gyngor, awdurdod lleol haen uwch, corff sy'n gyfrifol am briffyrdd, awdurdod unedol yn Lloegr, cyngor lleol yn nwyrain canolbarth Lloegr, an education authority, a council with district-level functions and a council with district-level functions in England

Cais 777
Bus shelter contracts
Ymateb gan Rutland County Council i Scott Lloyd ar .

Llwyddiannus.

Dear Sir/Madam   Please find attached the response from Rutland County Council to your FOI Request.   Regards   Freedom of Information R...
Fines issued for Jubilee street parties
Ymateb gan Rutland County Council i Charlotte Lynch ar .

Llwyddiannus.

Dear Sir/Madam Please find attached the response from Rutland County Council. Regards Dave Dave Cousens| Information Governance Coordinator Ru...
Grounds/Trees/Playgrounds Maintenance and Management Software
Ymateb gan Rutland County Council i A Stevenson ar .

Yn aros am gael ei ddosbarthu.

Dear Sir/Madam   Please find attached the response from Rutland County Council to your FOI Request.   Regards   Freedom of Information R...
Domestic Abuse Training
Ymateb gan Rutland County Council i Out of his Control ar .

Llwyddiannus.

Dear Sir/Madam Please find attached the response from Rutland County Council. Regards Dave Dave Cousens| Information Governance Coordinator Ru...
Rutland County Council Affordable Housing Need
Ymateb gan Rutland County Council i C. Daniels ar .

Rhannol lwyddiannus.

Dear Sir/Madam Please find attached the response from Rutland County Council. Regards Dave Dave Cousens| Information Governance Coordinator Ru...
Infrastructure Environment
Ymateb gan Rutland County Council i Gabrielle Gibbons ar .

Yn hwyr iawn

Dear Sir/Madam Please find attached the response from Rutland County Council. Regards Dave Dave Cousens| Information Governance Coordinator Ru...
Subject: Highway/Roads Asset Management
Ymateb gan Rutland County Council i A Stevenson ar .

Llwyddiannus.

Dear Sir/Madam Please find attached the response from Rutland County Council. Regards Dave Dave Cousens| Information Governance Coordinator Ru...
Adult Social Care Case Management System
Ymateb gan Rutland County Council i Craig White ar .

Llwyddiannus.

Dear Sir/Madam   Please find attached the response from Rutland County Council to your FOI/EIR Request.   Regards   Freedom of Information...
Use of pesticides by council
Ymateb gan Rutland County Council i Juliet Ferguson ar .

Rhannol lwyddiannus.

Dear Sir/Madam Please find attached the response from Rutland County Council. Regards Dave Dave Cousens| Information Governance Coordinator Ru...
Request for some data regarding ENCTS reimbursement to bus operators.
Ymateb gan Rutland County Council i Barry Mills ar .

Yn aros am gael ei ddosbarthu.

Dear Sir/Madam   Please find attached the response from Rutland County Council to your FOI Request.   Regards   Freedom of Information R...
Structure Chart
Ymateb gan Rutland County Council i Adam Bridges ar .

Llwyddiannus.

Dear Sir/Madam Please find attached the response from Rutland County Council. Regards Dave Dave Cousens| Information Governance Coordinator Ru...
Foster Care allowances
Ymateb gan Rutland County Council i The Fostering Network ar .

Llwyddiannus.

Dear Sir/Madam Please find attached the response from Rutland County Council. Regards Dave Dave Cousens| Information Governance Coordinator Ru...
180/20 – Final Response from Rutland County Council   Dear Sir/Madam   Please find attached the response from Rutland County Council.   Reg...
Highway Deer Incidents
Ymateb gan Rutland County Council i Phil Swift ar .

Gwybodaeth heb ei gadw.

Dear Mr Swift, Please find attached the response to the Internal Review into the response you received on 23rd April 2022 to your Freedom of Informa...
Impact of Covid-19 on FOI responsiveness E&W
Eglurhad a anfonwyd at Rutland County Council gan Dr Karen Mc Cullagh ar .

Llwyddiannus.

Dear Dave, Re: 715/22 FOI Thank you for responding to my request for information and for clarifying your response. I really appreciate it. You...
Dear Sir/Madam Please find attached the response from Rutland County Council. Regards Freedom of Information Rutland County Council Catmose, Oa...
Dear Sir/Madam Please find attached the response from Rutland County Council. Regards Freedom of Information Rutland County Council Catmose, Oa...
FOI Fleet Information Request
Ymateb gan Rutland County Council i Nicki Bowcott ar .

Llwyddiannus.

Dear Sir/Madam Please find attached the response from Rutland County Council. Regards Dave Dave Cousens| Information Governance Coordinator Ru...
Adoption counselling support information
Ymateb gan Rutland County Council i Samantha Davey ar .

Gwybodaeth heb ei gadw.

Dear Sir/Madam Please find attached the response from Rutland County Council. Regards Dave Dave Cousens| Information Governance Coordinator Ru...
Dear Sir/Madam Please find attached the response from Rutland County Council. Regards Dave Dave Cousens| Information Governance Coordinator Ru...
Dear Sir/Madam Please find attached the response from Rutland County Council. Regards Dave Dave Cousens| Information Governance Coordinator Ru...
Kendrew playground rubbish collection and disposal
Ymateb gan Rutland County Council i Arthur ar .

Yn aros am gael ei ddosbarthu.

Dear Sir/Madam Please find attached the response from Rutland County Council. Regards Dave Dave Cousens| Information Governance Coordinator Ru...
Fraud employees
Ymateb gan Rutland County Council i Gurpreet ar .

Yn disgwyl eglurhad.

Dear Gurpreet, Can you please confirm that the request below is a duplicate of the attached? Thanks Dave Date: Tue, 01 Mar 2022 14:08:30 +0000...
Fraud employees
Ymateb gan Rutland County Council i Gurpreet ar .

Llwyddiannus.

Dear Sir/Madam   Please find attached the response from Rutland County Council to your FOI Request.   Regards   Freedom of Information R...
FOI: Dangerous Drivers
Ymateb gan Rutland County Council i Robin Langfield Newnham ar .

Gwybodaeth heb ei gadw.

Dear Sir/Madam Please find attached the response from Rutland County Council. Regards Dave Dave Cousens| Information Governance Coordinator Ru...

Dim ond ceisiadau a wnaed gan ddefnyddio WhatDoTheyKnow a ddangosir. ?