National Joint Registry

Awdurdod cyhoeddus, a elwir hefyd yn NJR Centre

Ceisiadiau Rhyddid Gwybodaeth a wnaethpwyd gan ddefnyddio'r wefan hon

Nid oes neb wedi gwneud unrhyw geisiadau Rhyddid Gwybodaeth i National Joint Registry drwy ddefnyddio'r wefan hon eto.