North East Public Health Observatory

A public health observatory a a body that is now defunct, a elwir hefyd yn NEPHO

From 1 April 2013 the North East Public Health Observatory became part of Public Health England.

Nid yw'r awdurdod hwn yn bodoli bellach, felly ni allwch wneud cais iddo.