Narborough CE Voluntary Controlled Primary School, King's Lynn

A school a a body that is now defunct

Nid yw'r awdurdod hwn yn bodoli bellach, felly ni allwch wneud cais iddo.