Awdurdodau cyhoeddus

Cafwyd hyd i 8 awdurdod cyhoeddus yn y categori 'Awdurdodau gwaredu gwastraff'

Dorset Waste Partnership is sometimes abbreviated to DWP.
7 cais.
Gelwir hefyd ELWA.
22 cais.
Gelwir hefyd GMWDA.
26 cais.
Gelwir hefyd LWARB.
11 cais.
Gelwir hefyd MWDA.
18 cais.
Gelwir hefyd NLWA.
50 cais.
Western Riverside Waste Authority (WRWA) is the statutory body, or local authority, responsible for the management of the waste delivered to it by: Lon...
20 cais.
Gelwir hefyd West Waste.
18 cais.

Methu dod o hyd i'r un sy eisiau arnoch?

Dangos yn unig ...

Yn dechrau gyda

Llywodraeth ganolog

Gweinyddiaeth Ddatganoledig

Lleol a rhanbarthol

Addysg

Gwasanaethau Brys

Energy and utilities

Amgylchedd a chadwraeth

Finance

Iechyd

Housing

Law-making bodies, the courts and the legal system

Media and culture

Military and security services

Recreation

Regulators and ombudsmen

Trafnidiaeth a Seilwaith

Royal and ceremonial

Organisations whose members are public authorities

Arall

By legal form/status

Signposts

Forthcoming

Defunct bodies