Awdurdodau cyhoeddus

Cafwyd hyd i 4 awdurdod cyhoeddus yn y categori 'Utility regulators'

Gelwir hefyd Ofcom. Ofcom is the independent regulator and competition authority for the UK communications industries.
892 cais.
Gelwir hefyd Ofgem.
335 cais.
Gelwir hefyd Ofwat.
103 cais.

Methu dod o hyd i'r un sy eisiau arnoch?

Dangos yn unig ...

Yn dechrau gyda

Llywodraeth ganolog

Gweinyddiaeth Ddatganoledig

Lleol a rhanbarthol

Addysg

Gwasanaethau Brys

Energy and utilities

Amgylchedd a chadwraeth

Finance

Iechyd

Housing

Law-making bodies, the courts and the legal system

Media and culture

Military and security services

Recreation

Regulators and ombudsmen

Trafnidiaeth a Seilwaith

Royal and ceremonial

Organisations whose members are public authorities

Arall

By legal form/status

Signposts

Forthcoming

Defunct bodies