Awdurdodau cyhoeddus

Cafwyd hyd i 45 awdurdod cyhoeddus yn y categori 'University Technical Colleges'

This University Technical College is run by the Global Academy UTC Trust
4 cais.
Gelwir hefyd Greater Manchester UTC. This college closed at end of the 2016–17 academic year.
Wedi darfod.
4 cais.
Gelwir hefyd Mulberry UTC.
5 cais.
Previously listed as "University Technical College Reading"
2 gais.

Methu dod o hyd i'r un sy eisiau arnoch?

Dangos yn unig ...

Yn dechrau gyda

Llywodraeth ganolog

Gweinyddiaeth Ddatganoledig

Lleol a rhanbarthol

Addysg

Gwasanaethau Brys

Energy and utilities

Amgylchedd a chadwraeth

Finance

Iechyd

Housing

Law-making bodies, the courts and the legal system

Media and culture

Military and security services

Recreation

Regulators and ombudsmen

Trafnidiaeth a Seilwaith

Organisations whose members are public authorities

Arall

Forthcoming

Defunct bodies