Awdurdodau cyhoeddus

Cafwyd hyd i 1 awdurdod cyhoeddus yn y categori 'Unlimited companies'

Gelwir hefyd LGA. The LGA is the national membership body for local authorities which works on behalf of its member councils to support, promote and improve local govern...
148 cais.

Methu dod o hyd i'r un sy eisiau arnoch?

Dangos yn unig ...

Yn dechrau gyda

Llywodraeth ganolog

Gweinyddiaeth Ddatganoledig

Lleol a rhanbarthol

Addysg

Gwasanaethau Brys

Energy and utilities

Amgylchedd a chadwraeth

Finance

Iechyd

Housing

Law-making bodies, the courts and the legal system

Media and culture

Military and security services

Recreation

Regulators and ombudsmen

Trafnidiaeth a Seilwaith

Organisations whose members are public authorities

Arall

By legal form/status

Signposts

Forthcoming

Defunct bodies