Awdurdodau cyhoeddus

Cafwyd hyd i 1 awdurdod cyhoeddus yn y categori 'Toll companies'

Gelwir hefyd M6toll. Midland Expressway Limited runs the M6 Toll road, a 27 mile long stretch of motorway near Birmingham, it is not subject to the FOI act. We enable users...
2 gais.

Methu dod o hyd i'r un sy eisiau arnoch?

Dangos yn unig ...

Yn dechrau gyda

Llywodraeth ganolog

Gweinyddiaeth Ddatganoledig

Lleol a rhanbarthol

Addysg

Gwasanaethau Brys

Energy and utilities

Amgylchedd a chadwraeth

Finance

Iechyd

Housing

Law-making bodies, the courts and the legal system

Media and culture

Military and security services

Recreation

Regulators and ombudsmen

Trafnidiaeth a Seilwaith

Royal and ceremonial

Organisations whose members are public authorities

Arall

By legal form/status

Signposts

Forthcoming

Defunct bodies