Awdurdodau cyhoeddus

Cafwyd hyd i 10 awdurdod cyhoeddus yn y categori 'Sub-national transport bodies'

This body is probably not formally subject to FOI but we list it as it has a substantial public role.
0 cais.
Gelwir hefyd HITRANS.
1 cais.
Gelwir hefyd Nestrans.
3 cais.
Gelwir hefyd ZetTrans.
1 cais.
Gelwir hefyd SEStran.
9 cais.
Gelwir hefyd SWESTRANS.
5 cais.
Gelwir hefyd SPT.
99 cais.
Gelwir hefyd TfN.
30 cais.
This body is probably not formally subject to FOI but we list it as it has a substantial public role. Previously the South East Local Transport Board.
2 gais.

Methu dod o hyd i'r un sy eisiau arnoch?

Dangos yn unig ...

Yn dechrau gyda

Llywodraeth ganolog

Gweinyddiaeth Ddatganoledig

Lleol a rhanbarthol

Addysg

Gwasanaethau Brys

Energy and utilities

Amgylchedd a chadwraeth

Finance

Iechyd

Housing

Law-making bodies, the courts and the legal system

Media and culture

Military and security services

Recreation

Regulators and ombudsmen

Trafnidiaeth a Seilwaith

Royal and ceremonial

Organisations whose members are public authorities

Arall

By legal form/status

Signposts

Forthcoming

Defunct bodies