Awdurdodau cyhoeddus

Cafwyd hyd i 7 awdurdod cyhoeddus yn y categori 'Public sector pension schemes'

Gelwir hefyd LGPS. Mae 85 o Gynlluniau Pensiwn ar wahân yn y Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol. [1] Mae rhestr o Gynlluniau Pensiwn Llywodraeth Leol, ynghyd â'r awdurdo...
FOI law does not apply to this authority.
0 cais.
Gelwir hefyd LPFA. This body runs a Local Government Pension Scheme Fund.
18 cais.
Gelwir hefyd NILGOSC. This authority is based in Northern Ireland, or primarily serves Northern Ireland. This body runs a Local Government Pension Scheme Fund.
20 cais.
South Yorkshire Pensions Authority's Freedom of Information web-page offers links to information which it is already publishing, that might help you fi...
24 cais.
This authority is subject to Freedom of Information because it is owned by Tube Lines Limited.
0 cais.
We are uncertain as to the status of this body under the Freedom of Information Act and under the Environmental Information Regulations, but have added...
5 cais.
The West Midlands Pension Fund is a Local Government Pension Scheme (LGPS), administered by Wolverhampton City Council.This body is also responsible fo...
15 cais.

Methu dod o hyd i'r un sy eisiau arnoch?

Dangos yn unig ...

Yn dechrau gyda

Llywodraeth ganolog

Gweinyddiaeth Ddatganoledig

Lleol a rhanbarthol

Addysg

Gwasanaethau Brys

Energy and utilities

Amgylchedd a chadwraeth

Finance

Iechyd

Housing

Law-making bodies, the courts and the legal system

Media and culture

Military and security services

Recreation

Regulators and ombudsmen

Trafnidiaeth a Seilwaith

Royal and ceremonial

Organisations whose members are public authorities

Arall

By legal form/status

Signposts

Forthcoming

Defunct bodies