Awdurdodau cyhoeddus

Cafwyd hyd i 18 awdurdod cyhoeddus yn y categori 'Awdurdodau parciau cenedlaethol'

56 cais.
This body was formerly known as the Association of National Parks Authorities UK (ANPA)[1].
16 cais.
Gelwir hefyd North Wessex Downs Area of Outstanding Natural Beauty. The North Wessex Downs Area of Outstanding Natural Beauty Council of Partners is probably not formally subject to Freedom of Information law but we lis...
6 cais.

Methu dod o hyd i'r un sy eisiau arnoch?

Dangos yn unig ...

Yn dechrau gyda

Llywodraeth ganolog

Gweinyddiaeth Ddatganoledig

Lleol a rhanbarthol

Addysg

Gwasanaethau Brys

Energy and utilities

Amgylchedd a chadwraeth

Finance

Iechyd

Housing

Law-making bodies, the courts and the legal system

Media and culture

Military and security services

Recreation

Regulators and ombudsmen

Trafnidiaeth a Seilwaith

Royal and ceremonial

Organisations whose members are public authorities

Arall

By legal form/status

Signposts

Forthcoming

Defunct bodies