Awdurdodau cyhoeddus

Cafwyd hyd i 2 awdurdod cyhoeddus yn y categori 'Media regulators'

Gelwir hefyd BBFC. The BBFC is not subject to the Freedom of Information Act 2000 but it performs public functions when classifying films and videos.
16 cais.
The UK Press Card Authority is not subject to the Freedom of Information Act. We list it here as it has a public regulatory role in accrediting repres...
1 cais.

Methu dod o hyd i'r un sy eisiau arnoch?

Dangos yn unig ...

Yn dechrau gyda

Llywodraeth ganolog

Gweinyddiaeth Ddatganoledig

Lleol a rhanbarthol

Addysg

Gwasanaethau Brys

Energy and utilities

Amgylchedd a chadwraeth

Finance

Iechyd

Housing

Law-making bodies, the courts and the legal system

Media and culture

Military and security services

Recreation

Regulators and ombudsmen

Trafnidiaeth a Seilwaith

Royal and ceremonial

Organisations whose members are public authorities

Arall

By legal form/status

Signposts

Forthcoming

Defunct bodies