Awdurdodau cyhoeddus

Cafwyd hyd i 3 awdurdod cyhoeddus yn y categori 'Parthau cadwraeth morol'

This Marine Conservation Zone appears not to be subject to the Freedom of Information Act 2000.
1 cais.
This Marine Conservation Zone appears not to be subject to the Freedom of Information Act 2000.
1 cais.
This Marine Conservation Zone appears not to be subject to the Freedom of Information Act 2000.
1 cais.

Methu dod o hyd i'r un sy eisiau arnoch?

Dangos yn unig ...

Yn dechrau gyda

Llywodraeth ganolog

Gweinyddiaeth Ddatganoledig

Lleol a rhanbarthol

Addysg

Gwasanaethau Brys

Energy and utilities

Amgylchedd a chadwraeth

Finance

Iechyd

Housing

Law-making bodies, the courts and the legal system

Media and culture

Military and security services

Recreation

Regulators and ombudsmen

Trafnidiaeth a Seilwaith

Royal and ceremonial

Organisations whose members are public authorities

Arall

By legal form/status

Signposts

Forthcoming

Defunct bodies