Awdurdodau cyhoeddus

Cafwyd hyd i 1 awdurdod cyhoeddus gyda'r tag 'mapit:56321'

The Parish of Ash, in Surrey a rural parish within the Borough of Guildford. Parish and community councils are the lowest tier of local government in t...
10 cais.

Methu dod o hyd i'r un sy eisiau arnoch?

Dangos yn unig ...

Yn dechrau gyda

Llywodraeth ganolog

Gweinyddiaeth Ddatganoledig

Lleol a rhanbarthol

Addysg

Gwasanaethau Brys

Energy and utilities

Amgylchedd a chadwraeth

Finance

Iechyd

Housing

Law-making bodies, the courts and the legal system

Media and culture

Military and security services

Recreation

Regulators and ombudsmen

Trafnidiaeth a Seilwaith

Organisations whose members are public authorities

Arall

By legal form/status

Forthcoming

Defunct bodies