Awdurdodau cyhoeddus

Cafwyd hyd i 16 awdurdod cyhoeddus yn y categori 'Local safeguarding adults boards'

Gelwir hefyd HSAB. Harrow's Safeguarding Adults Board (HSAB) is a multi-agency partnership. It is made up of a wide range of statutory, independent and voluntary agencies...
1 cais.
Also known as the Wandsworth Safeguarding Adults Partnership Board. The statutory board members are the Local Authority Department of Adult Social...
9 cais.

Methu dod o hyd i'r un sy eisiau arnoch?

Dangos yn unig ...

Yn dechrau gyda

Llywodraeth ganolog

Gweinyddiaeth Ddatganoledig

Lleol a rhanbarthol

Addysg

Gwasanaethau Brys

Energy and utilities

Amgylchedd a chadwraeth

Finance

Iechyd

Housing

Law-making bodies, the courts and the legal system

Media and culture

Military and security services

Recreation

Regulators and ombudsmen

Trafnidiaeth a Seilwaith

Royal and ceremonial

Organisations whose members are public authorities

Arall

By legal form/status

Signposts

Forthcoming

Defunct bodies