Awdurdodau cyhoeddus

Cafwyd hyd i 5 awdurdod cyhoeddus yn y categori 'Libraries'

Gelwir hefyd Libraries NI. This authority is based in Northern Ireland, or primarily serves Northern Ireland.
18 cais.
Gelwir hefyd UNJL. We are not 100% sure that this joint board is subject to the Freedom of Information Act 2000.
0 cais.

Methu dod o hyd i'r un sy eisiau arnoch?

Dangos yn unig ...

Yn dechrau gyda

Government Departments

Llywodraeth ganolog

Lleol a rhanbarthol

Addysg

Gwasanaethau Brys

Energy and utilities

Amgylchedd a chadwraeth

Finance

Iechyd

Housing

Law-making bodies, the courts and the legal system

Media and culture

Military and security services

Recreation

Regulators and ombudsmen

Trafnidiaeth a Seilwaith

Royal and ceremonial

Organisations whose members are public authorities

Arall

By legal form/status

Signposts

Ar ddod

Awdurdodau darfodedig