Awdurdodau cyhoeddus

Cafwyd hyd i 2142 awdurdod cyhoeddus yn dechrau gyda(g) 'L'

3 cais.
4 cais.
591 Old Kent Road, Southwark, London, SE15 1LA
0 cais.
Information held in relation to the provision of National Health Service primary medical care can be obtained under the Freedom of Information Act from...
0 cais.
Gelwir hefyd Lady Margaret Hall.
35 cais.

Methu dod o hyd i'r un sy eisiau arnoch?

Dangos yn unig ...

Yn dechrau gyda

Llywodraeth ganolog

Gweinyddiaeth Ddatganoledig

Lleol a rhanbarthol

Addysg

Gwasanaethau Brys

Energy and utilities

Amgylchedd a chadwraeth

Finance

Iechyd

Housing

Law-making bodies, the courts and the legal system

Media and culture

Military and security services

Recreation

Regulators and ombudsmen

Trafnidiaeth a Seilwaith

Organisations whose members are public authorities

Arall

Forthcoming

Defunct bodies