Awdurdodau cyhoeddus

Cafwyd hyd i 2 awdurdod cyhoeddus yn y categori 'Information regulators'

The Scottish Information Commissioner enforces and promotes FOI law in Scotland. You can use WhatDoTheyKnow to ask the Commissioner for information....
61 cais.
Gelwir hefyd ICO. Gallwch ddefnyddio'r wefan hon i ofyn am wybodaeth wedi'i gofnodi. Dylid anfon unrhyw ohebiaeth arall (gan gynnwys cwynion) at y Comisiynydd yn uniongy...
2340 cais.

Methu dod o hyd i'r un sy eisiau arnoch?

Dangos yn unig ...

Yn dechrau gyda

Llywodraeth ganolog

Gweinyddiaeth Ddatganoledig

Lleol a rhanbarthol

Addysg

Gwasanaethau Brys

Energy and utilities

Amgylchedd a chadwraeth

Finance

Iechyd

Housing

Law-making bodies, the courts and the legal system

Media and culture

Military and security services

Recreation

Regulators and ombudsmen

Trafnidiaeth a Seilwaith

Royal and ceremonial

Organisations whose members are public authorities

Arall

By legal form/status

Signposts

Forthcoming

Defunct bodies