Awdurdodau cyhoeddus

Cafwyd hyd i 10 awdurdod cyhoeddus yn y categori 'Pysgodfeydd ac awdurdodau cadwraeth y glannau'

On 1st April 2011, this authority replaced the Cornwall Sea Fisheries Committee.
9 cais.
Gelwir hefyd EIFCA. On 1st April 2011, this authority replaced the Eastern Sea Fisheries Joint Committee.
6 cais.

Methu dod o hyd i'r un sy eisiau arnoch?

Dangos yn unig ...

Yn dechrau gyda

Llywodraeth ganolog

Gweinyddiaeth Ddatganoledig

Lleol a rhanbarthol

Addysg

Gwasanaethau Brys

Energy and utilities

Amgylchedd a chadwraeth

Finance

Iechyd

Housing

Law-making bodies, the courts and the legal system

Media and culture

Military and security services

Recreation

Regulators and ombudsmen

Trafnidiaeth a Seilwaith

Royal and ceremonial

Organisations whose members are public authorities

Arall

By legal form/status

Signposts

Forthcoming

Defunct bodies