Awdurdodau cyhoeddus

Cafwyd hyd i 4 awdurdod cyhoeddus yn y categori 'Gas distribution networks'

Gelwir hefyd Cadent. Cadent operates the gas distribution network in the North West of England, West Midlands, East of England and North London. Gas distributors are not...
2 gais.
Northern Gas Networks operates the gas distribution network in North East England (including Yorkshire and Northern Cumbria). Gas distributors are n...
13 cais.
Gelwir hefyd SGN. SGN operates the gas distribution network in Scotland and Southern England (including South London). This company also does business as Southern Gas Ne...
3 cais.
Wales & West Utilities operates the gas distribution network in Wales and South West England. Gas distributors are not subject to FOI; however, they...
3 cais.

Methu dod o hyd i'r un sy eisiau arnoch?

Dangos yn unig ...

Yn dechrau gyda

Llywodraeth ganolog

Gweinyddiaeth Ddatganoledig

Lleol a rhanbarthol

Addysg

Gwasanaethau Brys

Energy and utilities

Amgylchedd a chadwraeth

Finance

Iechyd

Housing

Law-making bodies, the courts and the legal system

Media and culture

Military and security services

Recreation

Regulators and ombudsmen

Trafnidiaeth a Seilwaith

Organisations whose members are public authorities

Arall

Forthcoming

Defunct bodies