Awdurdodau cyhoeddus

Cafwyd hyd i 4 awdurdod cyhoeddus yn y categori 'Environmental regulators'

Gelwir hefyd Cyfoeth Naturiol Cymru.
239 cais.
The Environment Agency is an Executive Non-departmental Public Body. Its principal aims are to protect and improve the environment, and to promote sus...
2189 cais.
Gelwir hefyd NIEA. This authority is based in Northern Ireland, or primarily serves Northern Ireland.
74 cais.
Gelwir hefyd SEPA.
190 cais.

Methu dod o hyd i'r un sy eisiau arnoch?

Dangos yn unig ...

Yn dechrau gyda

Llywodraeth ganolog

Gweinyddiaeth Ddatganoledig

Lleol a rhanbarthol

Addysg

Gwasanaethau Brys

Energy and utilities

Amgylchedd a chadwraeth

Finance

Iechyd

Housing

Law-making bodies, the courts and the legal system

Media and culture

Military and security services

Recreation

Regulators and ombudsmen

Trafnidiaeth a Seilwaith

Royal and ceremonial

Organisations whose members are public authorities

Arall

By legal form/status

Signposts

Forthcoming

Defunct bodies