Awdurdodau cyhoeddus

Cafwyd hyd i 2 awdurdod cyhoeddus yn y categori 'Gweinyddiaeth neu Lywodraeth ddatganoledig'


1790 cais.
The Scottish Government (Riaghaltas na h-Alba) is the devolved government for Scotland, and has a range of responsibilities that include: the economy,...
2180 cais.

Methu dod o hyd i'r un sy eisiau arnoch?

Dangos yn unig ...

Yn dechrau gyda

Llywodraeth ganolog

Gweinyddiaeth Ddatganoledig

Lleol a rhanbarthol

Addysg

Gwasanaethau Brys

Energy and utilities

Amgylchedd a chadwraeth

Finance

Iechyd

Housing

Law-making bodies, the courts and the legal system

Media and culture

Military and security services

Recreation

Regulators and ombudsmen

Trafnidiaeth a Seilwaith

Royal and ceremonial

Organisations whose members are public authorities

Arall

By legal form/status

Signposts

Forthcoming

Defunct bodies