Awdurdodau cyhoeddus

Cafwyd hyd i 2 awdurdod cyhoeddus yn y categori 'Gweinyddiaeth neu Lywodraeth ddatganoledig'

1442 cais.
The Scottish Government (Riaghaltas na h-Alba) is the devolved government for Scotland, and has a range of responsibilities that include: the economy,...
1864 cais.

Methu dod o hyd i'r un sy eisiau arnoch?

Dangos yn unig ...

Yn dechrau gyda

Llywodraeth ganolog

Gweinyddiaeth Ddatganoledig

  • Gweinyddiaeth neu Lywodraeth ddatganoledig

Lleol a rhanbarthol

Addysg

Gwasanaethau Brys

Energy and utilities

Amgylchedd a chadwraeth

Finance

Iechyd

Housing

Law-making bodies, the courts and the legal system

Media and culture

Military and security services

Recreation

Regulators and ombudsmen

Trafnidiaeth a Seilwaith

Organisations whose members are public authorities

Arall

Forthcoming

Defunct bodies