Awdurdodau cyhoeddus

Cafwyd hyd i 6 awdurdod cyhoeddus yn y categori 'Dance companies'

While it is not formally subject to the Freedom of Information Act we list this body because it receives substantial public funding. We note that on t...
2 gais.
Gelwir hefyd The Place.
0 cais.
Gelwir hefyd ICMP. The legal name of the company is ICMP Management Ltd.
0 cais.

Methu dod o hyd i'r un sy eisiau arnoch?

Dangos yn unig ...

Yn dechrau gyda

Llywodraeth ganolog

Gweinyddiaeth Ddatganoledig

Lleol a rhanbarthol

Addysg

Gwasanaethau Brys

Energy and utilities

Amgylchedd a chadwraeth

Finance

Iechyd

Housing

Law-making bodies, the courts and the legal system

Media and culture

Military and security services

Recreation

Regulators and ombudsmen

Trafnidiaeth a Seilwaith

Royal and ceremonial

Organisations whose members are public authorities

Arall

By legal form/status

Signposts

Forthcoming

Defunct bodies