Awdurdodau cyhoeddus

Cafwyd hyd i 4 awdurdod cyhoeddus yn y categori 'Cyd-bwyllgorau Corfforaethol'

This body is responsible for strategic development planning, regional transport planning and promoting the economic well-being of Mid Wales. The com...
0 cais.
This body is responsible for strategic development planning, regional transport planning and promoting the economic well-being of North Wales. The...
1 cais.
This body is responsible for strategic development planning, regional transport planning and promoting the economic well-being of South East Wales....
0 cais.
This body is responsible for strategic development planning, regional transport planning and promoting the economic well-being of South West Wales. Th...
1 cais.

Methu dod o hyd i'r un sy eisiau arnoch?

Dangos yn unig ...

Yn dechrau gyda

Llywodraeth ganolog

Gweinyddiaeth Ddatganoledig

Lleol a rhanbarthol

Addysg

Gwasanaethau Brys

Energy and utilities

Amgylchedd a chadwraeth

Finance

Iechyd

Housing

Law-making bodies, the courts and the legal system

Media and culture

Military and security services

Recreation

Regulators and ombudsmen

Trafnidiaeth a Seilwaith

Royal and ceremonial

Organisations whose members are public authorities

Arall

By legal form/status

Signposts

Forthcoming

Defunct bodies