Local Government Pension Scheme

A public sector pension scheme a a page directing readers to other bodies, a elwir hefyd yn LGPS

This authority is not subject to FOI law, so is not legally obliged to respond (manylion).

Nid yw cyfraith Rhyddid Gwybodaeth yn berthnasol i'r awdurdod hwn, felly ni allwch wneud cais iddo.

Ceisiadiau Rhyddid Gwybodaeth a wnaethpwyd gan ddefnyddio'r wefan hon

Nid oes neb wedi gwneud unrhyw geisiadau Rhyddid Gwybodaeth i Local Government Pension Scheme drwy ddefnyddio'r wefan hon eto.