Holyhead School, Birmingham

A school

Cais 3
BAME Representation
Dilynol a anfonwyd at Holyhead School, Birmingham gan karamat iqbal ar .

Yn hwyr iawn

Polite reminder Yours faithfully, karamat iqbal
Pakistani representation
Ymateb gan Holyhead School, Birmingham i karamat iqbal ar .

Llwyddiannus.

Dear Dr Iqbal Further to your email.  Please find attached Holyhead's response. Regards Ms Bent
rise of EAL children
Ymateb gan Holyhead School, Birmingham i jessica chumber ar .

Yn hwyr iawn

Dear Jessica, Please find attached our response to your FOI request regarding EAL students at Holyhead School.  I am unable to answer your request re...

Dim ond ceisiadau a wnaed gan ddefnyddio WhatDoTheyKnow a ddangosir. ?