Holy Trinity Catholic Media Arts College, Birmingham

Ysgol a a body that is now defunct

Nid yw'r awdurdod hwn yn bodoli bellach, felly ni allwch wneud cais iddo.

Cais 3
BAME Representation
Dilynol a anfonwyd at Holy Trinity Catholic Media Arts College, Birmingham gan karamat iqbal ar .

Yn hwyr iawn

Dear Holy Trinity Catholic Media Arts College, Birmingham, Reminder Yours faithfully, karamat iqbal
Pakistani representation
Dilynol a anfonwyd at Holy Trinity Catholic Media Arts College, Birmingham gan karamat iqbal ar .

Yn hwyr iawn

Dear Holy Trinity Catholic Media Arts College, Birmingham, Please note your response to my FOI request re Pakistani representation is long overdue. Y...
With regards to your freedom of information request, questions answered as follows Q1. We are in the process Q2.The responsible person is Kevin Co...

Dim ond ceisiadau a wnaed gan ddefnyddio WhatDoTheyKnow a ddangosir. ?