Hendy Community Primary School, Carmarthenshire

A school

Cais 1
Use of unqualified staff
Dilynol a anfonwyd at Hendy Community Primary School, Carmarthenshire gan Richard Knights ar .

Yn hwyr iawn

Please could you tell me of any lessons taken by staff without QTS. Yours sincerely, Richard Knights

Dim ond ceisiadau a wnaed gan ddefnyddio WhatDoTheyKnow a ddangosir. ?