Heddlu De Cymru

A policing body a a police force

Heddlu De Cymru yw’r heddlu mwyaf yng Nghymru. Heddlu De Cymru yn darparu gwasanaeth plismona i 1.3 miliwn o bobl (42% o boblogaeth y wlad)[1] . Mae Heddlu De Cymru yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg a Saesneg. Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.

Cais 719
Paedophile hunters and online grooming
Cais i Heddlu De Cymru gan D. Moore. Wedi ei anodi gan D. Moore ar .

Yn aros am gael ei ddosbarthu.

Useful information: Home Office counting rules - sexual offences (effective from April 2021) 'Sexual grooming General Rule: One crime for each...
Counter Terrorism Excercises
Ymateb gan Heddlu De Cymru i Gary Jones ar .

Yn aros am gael ei ddosbarthu.

Diolch am gysylltu â'r Tîm Rhyddid Gwybodaeth (FOI) yn Heddlu De Cymru. Mae'r neges hon i gadarnhau ein bod wedi derbyn eich gohebiaeth. Peidiwch ag...
Diolch am gysylltu â'r Tîm Rhyddid Gwybodaeth (FOI) yn Heddlu De Cymru. Mae'r neges hon i gadarnhau ein bod wedi derbyn eich gohebiaeth. Peidiwch ag...
Detective Vacancies
Ymateb gan Heddlu De Cymru i J Smith ar .

Yn aros am gael ei ddosbarthu.

Dear J Smith   Your request for information has now been considered and our response is attached.                            I trust that this...
GDPR Responses - Wording
Ymateb gan Heddlu De Cymru i Paul Waller ar .

Yn aros am ymateb.

Diolch am gysylltu â'r Tîm Rhyddid Gwybodaeth (FOI) yn Heddlu De Cymru. Mae'r neges hon i gadarnhau ein bod wedi derbyn eich gohebiaeth. Peidiwch ag...
Cardiff & Swansea Jewellery Thefts
Ymateb gan Heddlu De Cymru i Russ Hunter ar .

Gwrthodwyd.

Dear Mr Hunter   Your request for information has now been considered and our response is attached.                            I trust that th...
Diolch am gysylltu â'r Tîm Rhyddid Gwybodaeth (FOI) yn Heddlu De Cymru. Mae'r neges hon i gadarnhau ein bod wedi derbyn eich gohebiaeth. Peidiwch ag...
Incoming transfers from other forces
Ymateb gan Heddlu De Cymru i S Rhosier ar .

Yn aros am ymateb.

Diolch am gysylltu â'r Tîm Rhyddid Gwybodaeth (FOI) yn Heddlu De Cymru. Mae'r neges hon i gadarnhau ein bod wedi derbyn eich gohebiaeth. Peidiwch ag...
South Wales Police Car Seizures
Ymateb gan Heddlu De Cymru i Jamie Dixon ar .

Llwyddiannus.

Dear Mr Dixon   Your request for information has now been considered and our response is attached.                            I trust that thi...
Dear S Rhosier   Your request for information has now been considered and our response is attached.                            I trust that th...
Dear Mr Baldwin,   Your request for information has now been considered and our response is attached.   I trust that this information answers...
2021 Updated Fleet List
Ymateb gan Heddlu De Cymru i Corey Owens ar .

Yn hwyr iawn

Good Morning Mr Owens, Please accept our sincerest apologies for the delay in responding to your request. (Reference 210/21) We are currently dealing...
Dear Mr Bradshaw   Your request for information has now been considered and our response is attached.                            I trust that...
Revised request for information on reported sex crimes
Ymateb gan Heddlu De Cymru i Peter Black ar .

Yn aros am ymateb.

Diolch am gysylltu â'r Tîm Rhyddid Gwybodaeth (FOI) yn Heddlu De Cymru. Mae'r neges hon i gadarnhau ein bod wedi derbyn eich gohebiaeth. Peidiwch ag...
Cardiff & Swansea Dog Thefts
Ymateb gan Heddlu De Cymru i Russ Hunter ar .

Llwyddiannus.

Dear Mr Hunter   Your request for information has now been considered and our response is attached.                            I trust that th...
Protocols for interviewing an officer accused of misconduct
Ymateb gan Heddlu De Cymru i S Rhosier ar .

Yn aros am ymateb.

Diolch am gysylltu â'r Tîm Rhyddid Gwybodaeth (FOI) yn Heddlu De Cymru. Mae'r neges hon i gadarnhau ein bod wedi derbyn eich gohebiaeth. Peidiwch ag...
Dear Mr Black   Your request for information has now been considered and our response is attached.                            I trust that thi...
Dear Ms Price   Your request for information has now been considered and our response is attached.                            I trust that thi...
Tasers and their use
Ymateb gan Heddlu De Cymru i D. Moore ar .

Yn aros am gael ei ddosbarthu.

Diolch am gysylltu â'r Tîm Rhyddid Gwybodaeth (FOI) yn Heddlu De Cymru. Mae'r neges hon i gadarnhau ein bod wedi derbyn eich gohebiaeth. Peidiwch ag...
Hate Crime research
Ymateb gan Heddlu De Cymru i Will Lloyd ar .

Llwyddiannus.

Dear Mr Lloyd   Your request for information has now been considered and our response is attached.                            I trust that thi...
Traffic Collisions
Ymateb gan Heddlu De Cymru i janice Hughes ar .

Llwyddiannus.

Dear Ms Hughes,   Your request for information has now been considered and our response is attached.                            I trust that t...
Dog thefts and attempted thefts for 2019-2020
Ymateb gan Heddlu De Cymru i Brian Slack ar .

Llwyddiannus.

Dear Mr Slack   Your request for information has now been considered and our response is attached.                            I trust that thi...
Road Traffic Offences
Ymateb gan Heddlu De Cymru i Mr Park ar .

Yn aros am gael ei ddosbarthu.

***Newid Cyfeiriad E-bost Heddlu De Cymru*** Er mwyn sicrhau bod eich e-bost yn cael ei gyflwyno, ymatebwch i bob e-bost [email address]. Bydd ffo...
Media Appearances of Law Enforcement Agencies
Ymateb gan Heddlu De Cymru i Dan Coelho ar .

Llwyddiannus.

***Newid Cyfeiriad E-bost Heddlu De Cymru*** Er mwyn sicrhau bod eich e-bost yn cael ei gyflwyno, ymatebwch i bob e-bost [email address]. Bydd ffo...
Evidence relating to the murder of Joyce Cox in 1939
Ymateb gan Heddlu De Cymru i C L Raven ar .

Yn aros am gael ei ddosbarthu.

***Newid Cyfeiriad E-bost Heddlu De Cymru*** Er mwyn sicrhau bod eich e-bost yn cael ei gyflwyno, ymatebwch i bob e-bost [email address]. Bydd ffo...

Dim ond ceisiadau a wnaed gan ddefnyddio WhatDoTheyKnow a ddangosir. ?