Heddlu De Cymru

A policing body a a police force

Heddlu De Cymru yw’r heddlu mwyaf yng Nghymru. Heddlu De Cymru yn darparu gwasanaeth plismona i 1.3 miliwn o bobl (42% o boblogaeth y wlad)[1] . Mae Heddlu De Cymru yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg a Saesneg. Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.

Cais 630
South Wales Catalytic Converter Thefts
Ymateb gan Heddlu De Cymru i Russ Hunter ar .

Gwrthodwyd.

Dear Mr Hunter, Your request for information has now been considered and our response is attached. I trust that this information answers your reque...
Microchip Scanners
Ymateb gan Heddlu De Cymru i Will Bennett ar .

Yn aros am gael ei ddosbarthu.

Dear Mr Bennett,   Your request for information has now been considered and our response is attached.                            I trust that...
Reviews of injury awards
Cais i Heddlu De Cymru gan D. Moore. Wedi ei anodi gan D. Moore ar .

Yn aros am gael ei ddosbarthu.

The NIAO published an informative report on injury pensions in March 2020: https://www.niauditoffice.gov.uk/sites/niao/files/media-files/234470%20NIA...
Immigration raids during the coronavirus pandemic
Ymateb gan Heddlu De Cymru i Mark Redfern ar .

Gwybodaeth heb ei gadw.

Dear Mr Redfern,   Your request for information has now been considered and our response is attached.                            I trust that...
Data Protection Officer & Data Subject Requests
Ymateb gan Heddlu De Cymru i Mike Kilby ar .

Yn aros am ymateb.

Diolch am gysylltu â'r Tîm Rhyddid Gwybodaeth (FOI) yn Heddlu De Cymru. Mae'r neges hon i gadarnhau ein bod wedi derbyn eich gohebiaeth. Peidiwch ag...
Timetable for ICIDP course (CID course)
Ymateb gan Heddlu De Cymru i J. Warren ar .

Gwrthodwyd.

Dear J Warren,   Your request for information has now been considered and our response is attached.                            I trust that th...
Use of Facial recognition
Ymateb gan Heddlu De Cymru i Tom Anderson ar .

Yn hwyr iawn

Dear Mr Anderson, Please accept our sincerest apologies for the delay in responding to your request. We are currently dealing with a high volume of r...
Body Worn Videos
Ymateb gan Heddlu De Cymru i Annabel ar .

Llwyddiannus.

Dear Annabel,   Your request for information has now been considered and our response is attached.                            I trust that thi...
Information regarding the use of automatic facial recognition (AFR)
Ymateb gan Heddlu De Cymru i H. Mitchell ar .

Yn aros am gael ei ddosbarthu.

Dear H Mitchell,   Your request for information has now been considered and our response is attached.                            I trust that...
Coronavirus deaths.
Ymateb gan Heddlu De Cymru i Minister Francis ar .

Llwyddiannus.

Dear Minister Francis,   Your request for information has now been considered and our response is attached.                            I trust...
Coronavirus deaths 2020.
Ymateb gan Heddlu De Cymru i Minister Francis ar .

Hwyr.

Diolch am gysylltu â'r Tîm Rhyddid Gwybodaeth (FOI) yn Heddlu De Cymru. Mae'r neges hon i gadarnhau ein bod wedi derbyn eich gohebiaeth. Peidiwch ag...
Arrest in Welsh Language
Ymateb gan Heddlu De Cymru i Kay Smellie ar .

Gwrthodwyd.

Dear Ms Smellie,   Your request for information has now been considered and our response is attached.                            I trust that...
Missing sex offenders
Ymateb gan Heddlu De Cymru i Susan Gordon ar .

Yn aros am ymateb.

Diolch am gysylltu â'r Tîm Rhyddid Gwybodaeth (FOI) yn Heddlu De Cymru. Mae'r neges hon i gadarnhau ein bod wedi derbyn eich gohebiaeth. Peidiwch ag...
Dear Ms Pearce,   Your request for information has now been considered and our response is attached.                            I trust that t...
Teenagers found carrying knives
Ymateb gan Heddlu De Cymru i Amy Green ar .

Yn aros am gael ei ddosbarthu.

Dear Ms Green,   Your request for information has now been considered and our response is attached.                            I trust that th...
AVPA statistics
Ymateb gan Heddlu De Cymru i Louisa JAMES ar .

Yn aros am gael ei ddosbarthu.

Dear Ms James,   Your request for information has now been considered and our response is attached.                            I trust that th...
PC Dean Roberts who filmed himself raping a baby
Cais i Heddlu De Cymru gan J Roberts. Wedi ei anodi gan J Roberts ar .

Rhannol lwyddiannus.

UK and Ireland Database: https://uk-database.net/2018/08/06/john-ryan-guess-cardiff/
Does the police force have to abide by common law
Ymateb gan Heddlu De Cymru i Ray ar .

Gwybodaeth heb ei gadw.

Dear Mr Freeman,        Your request for information has now been considered and our response is attached.                            I trust...
Dear Mr Walton,   Your request for information has now been considered and our response is attached.   I trust that this information answers y...
Elder Abuse and domestic violence
Ymateb gan Heddlu De Cymru i Bleddyn ap Dafydd ar .

Yn aros am ymateb.

Diolch am gysylltu â'r Tîm Rhyddid Gwybodaeth (FOI) yn Heddlu De Cymru. Mae'r neges hon i gadarnhau ein bod wedi derbyn eich gohebiaeth. Peidiwch ag...
Stop and search
Ymateb gan Heddlu De Cymru i Ryan Thomas ar .

Llwyddiannus.

Dear Mr Thomas,   Your request for information has now been considered and our response is attached.                            I trust that t...
Dear Ms Lownsbrough,   Your request for information has now been considered and our response is attached.   You will need to submit a Subject...
Diolch am gysylltu â'r Tîm Rhyddid Gwybodaeth (FOI) yn Heddlu De Cymru. Mae'r neges hon i gadarnhau ein bod wedi derbyn eich gohebiaeth. Peidiwch ag...
Cardiff & Swansea Reported Scams
Ymateb gan Heddlu De Cymru i Russ Hunter ar .

Gwrthodwyd.

Dear Mr Hunter,   Your request for information has now been considered and our response is attached.                            I trust that t...
Cellebrite
Ymateb gan Heddlu De Cymru i chris legal ar .

Hwyr.

Diolch am gysylltu â'r Tîm Rhyddid Gwybodaeth (FOI) yn Heddlu De Cymru. Mae'r neges hon i gadarnhau ein bod wedi derbyn eich gohebiaeth. Peidiwch ag...

Dim ond ceisiadau a wnaed gan ddefnyddio WhatDoTheyKnow a ddangosir. ?