Great Barr Academy, Birmingham

An academy, ysgol and a body that is now defunct

Nid yw'r awdurdod hwn yn bodoli bellach, felly ni allwch wneud cais iddo.

Cais 3
BAME Representation
Ymateb gan Great Barr Academy, Birmingham i karamat iqbal ar .

Llwyddiannus.

Dear Dr Iqbal  Please find attached response to your request below. Regards  Satty Bhogal  From: karamat iqbal <[FOI #656697 email]> Sent: 27 Marc...
Pakistani representation
Dilynol a anfonwyd at Great Barr Academy, Birmingham gan karamat iqbal ar .

Yn hwyr iawn

Dear Great Barr School, Birmingham, Please note your response to my FOI request re Pakistani representation is long overdue. You are required by law...
Biometric use
Cais wedi ei anfon i Great Barr Academy, Birmingham gan Chris Akers ar .

Yn hwyr iawn

Dear Great Barr School, Birmingham, Under the Freedom of Information Act please could you supply the following information within 20 working days....

Dim ond ceisiadau a wnaed gan ddefnyddio WhatDoTheyKnow a ddangosir. ?