Eastern Region Public Health Observatory

A public health observatory a a body that is now defunct, a elwir hefyd yn ERPHO

From 1 April 2013 the Eastern Region Public Health Observatory became part of Public Health England.

Nid yw'r awdurdod hwn yn bodoli bellach, felly ni allwch wneud cais iddo.

Cais 3
Suicide and undetermined injury years life lost
Cais i Eastern Region Public Health Observatory gan Terry Rigby. Wedi ei anodi gan Richard Taylor ar .

Fe'i tynnwyd yn ôl gan y ceisydd.

From 1 April 2013 the Eastern Region Public Health Observatory became part of Public Health England. This body didn't exist when the request was made....
Haem Files
Ymateb gan Eastern Region Public Health Observatory i JJ Evans ar .

Gwybodaeth heb ei gadw.

This message was created automatically by mail delivery software. A message that you sent could not be delivered to one or more of its recipients. Thi...
This message was created automatically by mail delivery software. A message that you sent could not be delivered to one or more of its recipients. Thi...

Dim ond ceisiadau a wnaed gan ddefnyddio WhatDoTheyKnow a ddangosir. ?