Cyngor Cefn Gwlad Cymru

A body that is now defunct, a elwir hefyd yn CCW

From 1 April 2013, Natural Resources Wales took over functions previously carried out by the Countryside Council for Wales.[1]

Nid yw'r awdurdod hwn yn bodoli bellach, felly ni allwch wneud cais iddo.

Cais 31
Conservation Management System Consortium
Ymateb gan Cyngor Cefn Gwlad Cymru i Claire Russell Griffiths ar .

Yn aros am gael ei ddosbarthu.

Dear Claire, Please see attached the response to your appeal from Adrian Williams. Regards Donna Donna Muirhead Swyddog Mynediad i Wybodaeth/ Access...

Dim ond ceisiadau a wnaed gan ddefnyddio WhatDoTheyKnow a ddangosir. ?