Cyngor Caerdydd

Prif gyngor, awdurdod lleol haen uwch, corff sy'n gyfrifol am briffyrdd, awdurdod unedol Cymru, cyngor lleol yng Nghymru, an education authority and a council with district-level functions

Cais 1647
Annwyl Mr/Ms Prabhu Diolch am eich cais Cyfeirnod eich ymholiad yw: FOI18676 Os bydd angen unrhyw wybodaeth ychwanegol arnom er mwyn prosesu eich...
Cases of classroom violence
Ymateb gan Cyngor Caerdydd i E G Douglass ar .

Yn aros am gael ei ddosbarthu.

Annwyl Mr/Ms Douglass Diolch am eich cais Cyfeirnod eich ymholiad yw: FOI18702 Os bydd angen unrhyw wybodaeth ychwanegol arnom er mwyn prosesu ei...
Band A Housing
Ymateb gan Cyngor Caerdydd i Miss Dyer ar .

Yn aros am ymateb.

Annwyl Miss Dyer Diolch am eich cais Cyfeirnod eich ymholiad yw: FOI18697 Os bydd angen unrhyw wybodaeth ychwanegol arnom er mwyn prosesu eich ca...
Written off council debts
Ymateb gan Cyngor Caerdydd i David Jones ar .

Yn aros am gael ei ddosbarthu.

Annwyl Mr Jones Diolch am eich cais Cyfeirnod eich ymholiad yw: FOI18684 Os bydd angen unrhyw wybodaeth ychwanegol arnom er mwyn prosesu eich cai...
Out-of-area housing placements
Ymateb gan Cyngor Caerdydd i Rebecca Wilks ar .

Rhannol lwyddiannus.

Annwyl Ms Wilks Rydym wedi atodi ymateb i’ch cais : FOI18594. Os ydych yn anfodlon ar ymateb y Cyngor mae gennych hawl i ofyn am adolygiad mewnol....
Complete Non-Residential / Business Property Rates Data
Ymateb gan Cyngor Caerdydd i Dennis Marshall ar .

Yn aros am ymateb.

Annwyl Mr Marshall Rydym wedi atodi ymateb i’ch cais : FOI18657. Os ydych yn anfodlon ar ymateb y Cyngor mae gennych hawl i ofyn am adolygiad mewn...
Cardiff High School Admissions 2022
Ymateb gan Cyngor Caerdydd i amanda john ar .

Llwyddiannus.

Annwyl Ms John Rydym wedi atodi ymateb i’ch cais : FOI18608. Os ydych yn anfodlon ar ymateb y Cyngor mae gennych hawl i ofyn am adolygiad mewnol....
Barriers to accessibility on Ely Trail
Ymateb gan Cyngor Caerdydd i Andrew Mabey ar .

Gwybodaeth heb ei gadw.

Annwyl Mr Mabey Rydym wedi atodi ymateb i’ch cais : FOI18505. Os ydych yn anfodlon ar ymateb y Cyngor mae gennych hawl i ofyn am adolygiad mewnol....
Parking Permits
Ymateb gan Cyngor Caerdydd i Robert Anthony David ar .

Yn aros am ymateb.

Dear Mr David, Thankyou for your emails dated 7th and again on 9th of November 2022. Your enquiry with the Information Governance service was respond...
Teachers reported to the Education Workforce Council
Cais am adolygiad mewnol a anfonwyd at Cyngor Caerdydd gan E G Douglass ar .

Yn aros am adolygiad mewnol.

Dear Cardiff Council, Can I have the data for the last 5 years please, with a yearly breakdown if possible.
Parling Permits
Ymateb gan Cyngor Caerdydd i Robert Anthony David ar .

Llwyddiannus.

Dear Mr Anthony, Thank you for your email, please can you provide the FOI reference number linked to the request and we can look into this for you. K...
Responding to a previous FOI request
Ymateb gan Cyngor Caerdydd i Robert Anthony David ar .

Llwyddiannus.

Dear Mr David We have reviewed your case number REV00305. Please see attached Regards Information Governance Team- Tim Llywodraethu Gwybodaeth...
FOI Request Parking
Ymateb gan Cyngor Caerdydd i Robert Anthony David ar .

Fe'i tynnwyd yn ôl gan y ceisydd.

Dear Mr David, Apologies for the confusion, when you explained about 'the council's decision not to advise if a car parked without a permit has a perm...
Recruitment
Ymateb gan Cyngor Caerdydd i Stuart Smith ar .

Yn disgwyl eglurhad.

Dear Mr Smith Thank you for your request for any internal review. I can confirm that I have begun an investigation into the matter, however in order t...
Refusal to say if a car has a parking permit
Cais wedi ei anfon i Cyngor Caerdydd gan Robert Anthony David ar .

Yn aros am ymateb.

Dear Cardiff Council, Please advise how the council can refuse to say on the grounds of breaching DPA if a vehicle has a digital Parking permit when...
Information About Subject Access Requests (SARs)
Ymateb gan Cyngor Caerdydd i Leigh Richardson ar .

Yn aros am gael ei ddosbarthu.

Annwyl Mr/Ms Richardson Rydym wedi atodi ymateb i’ch cais : FOI18571. Os ydych yn anfodlon ar ymateb y Cyngor mae gennych hawl i ofyn am adolygiad...
Annwyl Mr Williams Rydym wedi atodi ymateb i’ch cais : FOI18503. Os ydych yn anfodlon ar ymateb y Cyngor mae gennych hawl i ofyn am adolygiad mewn...
Parking Enforcement
Ymateb gan Cyngor Caerdydd i Robert Anthony David ar .

Llwyddiannus.

Annwyl Mr David Rydym wedi atodi ymateb i’ch cais : FOI18529. Os ydych yn anfodlon ar ymateb y Cyngor mae gennych hawl i ofyn am adolygiad mewnol....
Data Privacy Compliance Tools
Ymateb gan Cyngor Caerdydd i Claire Johnson ar .

Llwyddiannus.

Annwyl Ms Johnson Rydym wedi atodi ymateb i’ch cais : FOI18337. Os ydych yn anfodlon ar ymateb y Cyngor mae gennych hawl i ofyn am adolygiad mewno...
Deprivation of Liberty Safeguards Manager
Ymateb gan Cyngor Caerdydd i Mr P T Read ar .

Llwyddiannus.

Annwyl Mr Read Rydym wedi atodi ymateb i’ch cais : FOI18565. Os ydych yn anfodlon ar ymateb y Cyngor mae gennych hawl i ofyn am adolygiad mewnol....
Care Homes
Ymateb gan Cyngor Caerdydd i George Smith ar .

Yn aros am gael ei ddosbarthu.

Annwyl Mr Smith Rydym wedi atodi ymateb i’ch cais : FOI18493. Os ydych yn anfodlon ar ymateb y Cyngor mae gennych hawl i ofyn am adolygiad mewnol....
Rover Way review meeting 12 August 2022
Ymateb gan Cyngor Caerdydd i Cardiff Civic Society ar .

Gwybodaeth heb ei gadw.

Annwyl Mr/Ms Williams Rydym wedi atodi ymateb i’ch cais : FOI18502. Os ydych yn anfodlon ar ymateb y Cyngor mae gennych hawl i ofyn am adolygiad m...
Response to Llwybr Newydd 2021 Transport Strategy
Ymateb gan Cyngor Caerdydd i N Davies ar .

Rhannol lwyddiannus.

Annwyl Mr/Ms Davies Rydym wedi atodi ymateb i’ch cais : FOI18546. Os ydych yn anfodlon ar ymateb y Cyngor mae gennych hawl i ofyn am adolygiad mew...
Parking Enforcement
Ymateb gan Cyngor Caerdydd i Robert Anthony David ar .

Llwyddiannus.

Annwyl Mr David Rydym wedi atodi ymateb i’ch cais : FOI18556. Os ydych yn anfodlon ar ymateb y Cyngor mae gennych hawl i ofyn am adolygiad mewnol....
Provision of Telecare Services across the Authority
Ymateb gan Cyngor Caerdydd i Michael Davis ar .

Yn aros am gael ei ddosbarthu.

Annwyl Mr Davis Rydym wedi atodi ymateb i’ch cais : FOI18425. Os ydych yn anfodlon ar ymateb y Cyngor mae gennych hawl i ofyn am adolygiad mewnol....

Dim ond ceisiadau a wnaed gan ddefnyddio WhatDoTheyKnow a ddangosir. ?