Cyngor Caerdydd

Cyngor lleol yng Nghymru, awdurdod unedol Cymru, awdurdod lleol haen uwch, prif gyngor, an education authority, corff sy'n gyfrifol am briffyrdd and a council with district-level functions

Cais 1976
Council data breaches since 2020
Ymateb gan Cyngor Caerdydd i Jamie Dixon ar .

Yn aros am gael ei ddosbarthu.

Annwyl Mr Dixon Diolch am eich cais Cyfeirnod eich ymholiad yw: FOI21013 Os bydd angen unrhyw wybodaeth ychwanegol arnom er mwyn prosesu eich cai...
Freedom of info request for cardboard and paper recycling
Ymateb gan Cyngor Caerdydd i Mario gomes ar .

Yn aros am gael ei ddosbarthu.

Dear Mr Gomes Thank you for your request for information about : Freedom of info request for cardboard and paper recycling Provision of a Collecti...
Parking Enforcement
Ymateb gan Cyngor Caerdydd i Robert Anthony David ar .

Yn aros am gael ei ddosbarthu.

Annwyl Mr David Rydym wedi atodi ymateb i’ch cais : FOI20994. Os ydych yn anfodlon ar ymateb y Cyngor mae gennych hawl i ofyn am adolygiad mewnol....
ICNIRP self-certification in the name of Three UK Ltd
Ymateb gan Cyngor Caerdydd i ACHES International ar .

Yn aros am gael ei ddosbarthu.

Annwyl Mr/Ms N/A Mae eich cais wedi’i gau gan nad ydych wedi ymateb i’n gohebiaeth flaenorol. Cyflwynwch gais newydd os ydych yn dymuno cael y wyb...
Toys R Us site
Ymateb gan Cyngor Caerdydd i David Webb ar .

Yn aros am ymateb.

Annwyl Mr Webb Diolch am eich cais Cyfeirnod eich ymholiad yw: FOI20999 Os bydd angen unrhyw wybodaeth ychwanegol arnom er mwyn prosesu eich cais...
Cost of Housing Homeless Individuals in Cardiff Hotels
Ymateb gan Cyngor Caerdydd i Mark Simpson ar .

Yn aros am gael ei ddosbarthu.

Annwyl Mr Simpson Rydym wedi atodi ymateb i’ch cais : FOI20929. Os ydych yn anfodlon ar ymateb y Cyngor mae gennych hawl i ofyn am adolygiad mewno...
Dear Cardiff Council, The department reasonably requires further information in order to identify and locate the information that you have asked for...
Historical HMO Registers
Ymateb gan Cyngor Caerdydd i Steve Blunn ar .

Gwybodaeth heb ei gadw.

Dear Steve, The Housing Act 2004 stipulates that an authority should maintain an up-to-date register, however when it comes to historic register data...
Homelessness Training and knowledge
Ymateb gan Cyngor Caerdydd i Phil Smart ar .

Llwyddiannus.

Annwyl Mr Smart Rydym wedi atodi ymateb i’ch cais : FOI20904. Os ydych yn anfodlon ar ymateb y Cyngor mae gennych hawl i ofyn am adolygiad mewnol....
Free School Meal Wastage
Ymateb gan Cyngor Caerdydd i David Webb ar .

Gwrthodwyd.

Annwyl Mr Webb Rydym wedi atodi ymateb i’ch cais : FOI20865. Os ydych yn anfodlon ar ymateb y Cyngor mae gennych hawl i ofyn am adolygiad mewnol....
HMO public register request
Ymateb gan Cyngor Caerdydd i Kourosh Namvar ar .

Llwyddiannus.

Dear Kourosh Namvar Thank you for your request for information on 28th April about: HMO public register request (Cardiff) Please see below informa...
Update on Cycleways Progress and A48 Ball Lane link road
Ymateb gan Cyngor Caerdydd i Carl Davis ar .

Yn aros am ymateb.

Annwyl Mr Davis Diolch am eich cais Cyfeirnod eich ymholiad yw: FOI20968 Os bydd angen unrhyw wybodaeth ychwanegol arnom er mwyn prosesu eich cai...
Annwyl Mr Jones Diolch am eich cais Cyfeirnod eich ymholiad yw: FOI20966 Os bydd angen unrhyw wybodaeth ychwanegol arnom er mwyn prosesu eich cai...
Agency Staffing Agreement
Ymateb gan Cyngor Caerdydd i Dina Arthur ar .

Llwyddiannus.

Annwyl Ms Arthur Rydym wedi atodi ymateb i’ch cais : FOI20729. Os ydych yn anfodlon ar ymateb y Cyngor mae gennych hawl i ofyn am adolygiad mewnol...
Private Therapists and Additional Learning Needs
Ymateb gan Cyngor Caerdydd i Kelly Robinson ar .

Yn aros am ymateb.

Annwyl Ms Robinson Diolch am eich cais Cyfeirnod eich ymholiad yw: FOI20959 Os bydd angen unrhyw wybodaeth ychwanegol arnom er mwyn prosesu eich...
Children and YP residential and supported living
Ymateb gan Cyngor Caerdydd i Helen Skea ar .

Yn aros am gael ei ddosbarthu.

Annwyl Ms Skea Rydym wedi atodi ymateb i’ch cais : FOI20790. Os ydych yn anfodlon ar ymateb y Cyngor mae gennych hawl i ofyn am adolygiad mewnol....
Annwyl Mr Harvey Rydym wedi atodi ymateb i’ch cais : FOI18912. Os ydych yn anfodlon ar ymateb y Cyngor mae gennych hawl i ofyn am adolygiad mewnol...
Complaints
Ymateb gan Cyngor Caerdydd i Lee Ward ar .

Gwybodaeth heb ei gadw.

Dear Lee Ward Thank you for your request for information on 17th October about: Complaints Please see the response to your request below: Would...
Annwyl Mr Simpson Rydym wedi atodi ymateb i’ch cais : FOI20613. Os ydych yn anfodlon ar ymateb y Cyngor mae gennych hawl i ofyn am adolygiad mewno...
Hackney Ranks
Ymateb gan Cyngor Caerdydd i Lee Ward ar .

Gwybodaeth heb ei gadw.

Dear Lee Ward Thank you for your request for information on 17th October about: Hackney Ranks Please see the response to your questions below: C...
Magistrates Court Summons
Ymateb gan Cyngor Caerdydd i Craig Salter ar .

Yn aros am gael ei ddosbarthu.

Dear Mr Salter Your Freedom of Information request has been closed. We have passed your request to the relevant service area to respond to you dire...
NextBikes
Ymateb gan Cyngor Caerdydd i Ryan Thomas ar .

Llwyddiannus.

Annwyl Mr Thomas Rydym wedi atodi ymateb i’ch cais : FOI20830. Os ydych yn anfodlon ar ymateb y Cyngor mae gennych hawl i ofyn am adolygiad mewnol...
Revenue Earned
Ymateb gan Cyngor Caerdydd i Robert Anthony David ar .

Llwyddiannus.

Annwyl Mr David Rydym wedi atodi ymateb i’ch cais : FOI20822. Os ydych yn anfodlon ar ymateb y Cyngor mae gennych hawl i ofyn am adolygiad mewnol....
Household Recycling Collection Legislation
Ymateb gan Cyngor Caerdydd i James Brown ar .

Rhannol lwyddiannus.

Annwyl Mr Brown Rydym wedi atodi ymateb i’ch cais : FOI20658. Os ydych yn anfodlon ar ymateb y Cyngor mae gennych hawl i ofyn am adolygiad mewnol....
Bus Lane PCNs per Council Area
Ymateb gan Cyngor Caerdydd i Jamie Dixon ar .

Yn disgwyl eglurhad.

Annwyl Mr/Ms Dixion Mae eich cais wedi’i gau gan nad ydych wedi ymateb i’n gohebiaeth flaenorol. Cyflwynwch gais newydd os ydych yn dymuno cael y...

Dim ond ceisiadau a wnaed gan ddefnyddio WhatDoTheyKnow a ddangosir. ?