Conwy County Borough Council

Prif gyngor, a navigation authority, awdurdod lleol haen uwch, corff sy'n gyfrifol am briffyrdd, awdurdod unedol Cymru, cyngor lleol yng Nghymru, an education authority and a council with district-level functions, a elwir hefyd yn Conwy Council

Cais 1217
Temporary accommodation costs
Ymateb gan Conwy County Borough Council i Florence Wood ar .

Yn aros am ymateb.

Dear Florence Wood Thank you for your enquiry 11294. If you are requesting access to information under the terms of the Freedom of Information Act...
Tenant Complaints
Ymateb gan Conwy County Borough Council i Florence Wood ar .

Yn aros am ymateb.

Dear Florence Wood Thank you for your enquiry 11341. If you are requesting access to information under the terms of the Freedom of Information Act...
Vicarage Car park Conwy
Ymateb gan Conwy County Borough Council i Arthur T ar .

Yn aros am ymateb.

Dear Arthur T Thank you for your enquiry 11399. If you are requesting access to information under the terms of the Freedom of Information Act 2000 o...
Structure chart request
Ymateb gan Conwy County Borough Council i Leah Overend ar .

Yn aros am gael ei ddosbarthu.

Dear Requester,   Please find attached information in response to your Freedom of Information request. Please note that Public Health functions ar...
Cases of classroom violence
Ymateb gan Conwy County Borough Council i E G Douglass ar .

Yn aros am ymateb.

Dear E G Douglass Thank you for your enquiry 11395. If you are requesting access to information under the terms of the Freedom of Information Act 20...
Dear Charlie Greene Thank you for your enquiry 11290. If you are requesting access to information under the terms of the Freedom of Information Act...
The leader
Ymateb gan Conwy County Borough Council i Arthur T ar .

Yn aros am gael ei ddosbarthu.

Dear Arthur T Freedom of Information Act 2000 - Information request 11189 Thank you for your information request, which was received on 28/Apr/2023...
School Supply Agency Spend Report
Ymateb gan Conwy County Borough Council i Matt Davies ar .

Yn aros am gael ei ddosbarthu.

Dear Matt Davies Thank you for your Freedom of Information request 10932. We advise that your request is still in progress and is being dealt with...
Social Housing Figures
Ymateb gan Conwy County Borough Council i Gwen Jones ar .

Yn aros am gael ei ddosbarthu.

Dear Gwen Jones Thank you for your enquiry 11348. If you are requesting access to information under the terms of the Freedom of Information Act 2000...
Dear Bee McCoubrey Thank you for your enquiry 11343. If you are requesting access to information under the terms of the Freedom of Information Act 2...
Dear Dean Thank you for your enquiry 11337. If you are requesting access to information under the terms of the Freedom of Information Act 2000 or t...
Diolch am eich neges e-bost/ Thank you for your email. Os ydych yn gwneud cais am fynediad at wybodaeth o dan delerau Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000...
Mae’r Uned Llywodraethu Gwybodaeth ar gau tan 30/05/2023; dylid anfon unrhyw geisiadau am wybodaeth a/neu ymholiadau brys i [1][email address]  ...
Tree planting data
Cais wedi ei anfon i Conwy County Borough Council gan Abdul Hai ar .

Yn aros am ymateb.

Dear Conwy County Borough Council, Since the 2020 financial year can you publish. 1. All documents related to where to plant trees? 2. Long term ma...
Dear Bee McCoubrey Freedom of Information Act 2000 - Information request 9747 Thank you for your information request, which was received on 28/Feb/...
Land for Housing
Cais wedi ei anfon i Conwy County Borough Council gan Joel Briggs ar .

Yn aros am ymateb.

Dear Conwy County Borough Council, How many acres of land under the local authorities' ownership has been identified as suitable for housing? Yours...
Public health funerals data
Ymateb gan Conwy County Borough Council i Robyn Vinter ar .

Rhannol lwyddiannus.

Dear Sir/Madam   Please find attached information in response to your Freedom of Information request.   If you are dissatisfied with the handl...
Flooding Funding
Ymateb gan Conwy County Borough Council i Joel Briggs ar .

Hwyr.

Dear Joel Briggs Thank you for your enquiry 11162. If you are requesting access to information under the terms of the Freedom of Information Act 20...
Dear Florence Wood Thank you for your enquiry 11158. If you are requesting access to information under the terms of the Freedom of Information Act 2...
Planning Enforcement notice
Cais wedi ei anfon i Conwy County Borough Council gan Fortima mendoza ar .

Yn aros am ymateb.

Dear Conwy County Borough Council, I am requesting access to information under the terms of the Freedom of Information Act 2000. I would like a c...
Bullying Due To Planning Application Objections
Ymateb gan Conwy County Borough Council i PBarr ar .

Yn aros am gael ei ddosbarthu.

Dear Sir/Madam   Please find below information in response to your Freedom of Information request.   If you are dissatisfied with the handling...
Landlord prosecutions
Ymateb gan Conwy County Borough Council i Adam Bychawski ar .

Llwyddiannus.

Dear Sir,   Please find below information in response to your Freedom of Information request.   If you are dissatisfied with the handling of y...
Dear Bee McCoubrey Thank you for your enquiry 11255. If you are requesting access to information under the terms of the Freedom of Information Act...
WG Grant Funding for Foodbanks
Ymateb gan Conwy County Borough Council i S Farhat ar .

Llwyddiannus.

Dear S Farhat Freedom of Information Act 2000 - Information request 9785 Thank you for your information request, which was received on 06/Mar/2023...
Dear Euan Patrick Temporal Thank you for your enquiry 11243. If you are requesting access to information under the terms of the Freedom of Informat...

Dim ond ceisiadau a wnaed gan ddefnyddio WhatDoTheyKnow a ddangosir. ?