Bwrdd Yr Iaith Gymraeg

A body that is now defunct

The Welsh Language Board was abolished on 1st April 2012.

Nid yw'r awdurdod hwn yn bodoli bellach, felly ni allwch wneud cais iddo.

Cais 2