Banc Datblygu Cymru ccc

A bank, a elwir hefyd yn banc

Cais 12