Chwilio

Cynghorion chwilio manwl

 • Rhowch eiriau yr ydych am ddod o hyd iddynt, wedi eu gwahanu gan fylchau, ee lôn ddringo
 • Defnyddiwch OR (mewn prif lythrennau) lle nad oes ots gennych pa air, ee commons OR lords
 • Defnyddiwch ddyfynodau pan fyddwch am ddod o hyd i'r union ymadrodd, ee "Cardiff City Council"
 • status: i ddewis yn seiliedig ar statws neu statws hanesyddol y cais, gweler y tabl tabl o statws isod.
 • variety: i ddewis y math o beth i chwilio amdano, gweler y tabl tabl o fathau isod.
 • requested_from: home_office i chwilio ceisiadau gan y Swyddfa Gartref, teipiwch yr enw fel yn yr URL.
 • requested_by: julian_todd i chwilio ceisiadau a wnaed gan Julian Todd, teipiwch yr enw fel yn yr URL.
 • commented_by:tony_bowden i chwilio anodiadau a wnaed gan Tony Bowden, teipiwch yr enw fel yn yr URL.
 • cais: i gyfyngu i gais penodol, teipiwch y teitl fel yn yr URL.
 • filetype:pdf i ddod o hyd i holl ymatebion gydag atodiadau PDF. Neu roi cynnig ar hyn: csv txt pdf rtf doc docx xls xlsx ppt pptx oft msg tnef tif gif jpg png bmp html vcf zip delivery-status
 • Teipiwch 01/01/2008..14/01/2008 i ddangos yn unig bethau a ddigwyddodd yn ystod dwy wythnos gyntaf mis Ionawr.
 • tag:charity i ddod o hyd i bob awdurdod cyhoeddus neu geisiadau gyda tag penodol. Gallwch gynnwys tagiau lluosog, a gwerthoedd tag, ee tag:openlylocal AND tag:financial_transaction:335633. Sylwer y gall bod unrhyw un o'r tagiau fod yn bresennol yn ddiofyn. Rhaid i chi rhoi AND yn benodol os ydych ond eisiau gweld canlyniadau â'r cyfan yn bresennol.
 • request_public_body_tag:charity to find requests to public authorities with a given tag.
 • Darllenwch am weithredwyr chwilio manwl, megis agosrwydd a gwylltnodau.

Tabl o statws

Gall yr holl opsiynau isod defnyddio status neu latest_status cyn y colon. Er enghraifft, bydd status:not_held yn matsio ceisiadau sydd wedi wedi'u marcio erioed nad ydynt yn cael eu cadw; bydd latest_status:not_held yn matsio ceisiadau yn unig sydd ar hyn o brydwedi eu marcio fel heb ei gadw.

status:waiting_responseYn aros i'r awdurdod cyhoeddus ymateb
status:not_heldNid oes gan yr awdurdod cyhoeddus y wybodaeth y gofynnwyd amdani
status:rejectedGwrthodwyd y cais gan yr awdurdod cyhoeddus
status:partially_successfulMae peth o'r wybodaeth y gwnaed cais amdani wedi ei dderbyn.
status:successfulMae'r holl wybodaeth y gwnaed cais amdani wedi ei derbyn.
status:waiting_clarificationByddai'r awdurdod cyhoeddus yn hoffi cael eglurhad am ran o'r cais
status:gone_postalThe public authority would like to / has responded by postal mail
status:internal_reviewYn disgwyl i'r awdurdod cyhoeddus gwblhau adolygiad mewnol o'u triniaeth o'r cais
status:error_messageDerbyniwyd neges wall, e.e. methiant cyflwyno.
status:requires_adminA strange response, required attention by the WhatDoTheyKnow team
status:user_withdrawnMae'r ceisydd wedi rhoi'r gorau i'r cais hwn am ryw reswm

Tabl o fathau

Gall yr holl opsiynau isod defnyddio variety neu latest_variety cyn y colon. Er enghraifft, bydd variety:sent yn matsio ceisiadau sydd erioed wedi eu hanfon; bydd latest_variety:sent yn matsio ceisiadau yn unig sydd ar hyn o bryd < /em> wedi eu marcio eu bod wedi eu hanfon.

variety:sent Anfonwyd y cais gwreiddiol
variety:followup_sentNeges ddilynol a anfonwyd gan y ceisydd
variety:responseYmateb gan awdurdod cyhoeddus
variety:commentYchwanegwyd anodiad i'r cais
variety:authorityAwdurdod cyhoeddus
variety:userDefnyddiwr WhatDoTheyKnow